Menu

MİSYONUMUZ


Misyonumuz uzun süredir İnşaat Sektöründe gözlemlediğimiz yapısal sorunları aşacak yönetsel teknikleri geliştirmektir. Bu sorunları aşmakta yardımcı olacak ve doğruluğuna yürekten inandığımız ilkeleri hayata geçirirken sektörümüze mantalitede öncü olacağımızı düşünüyoruz.


VİZYONUMUZ


  1. Başarıya giden yol ilkeli ve tutarlı bir duruşla sağlanabilir.
  2. Teknoloji ( Bilgi + Teknik ) olmadan üretim düşünülemez.
  3. Bilgi paylaşılıp kullanıldıkça gelişir.
  4. Üretim bir insan faaliyetidir eğitim ve bilinç gerektirir.
  5. Üretim iktisadi bir olaydır; tarafları vardır.

Arz Eden : Üretici firma

Talep Eden : Müşteri

Bu karşılıklı fayda ilişkisinde taraflar kendileri için optimum fayda sağlayabilecekleri bir noktada anlaşır ve aralarında bir sözleşme yaparlar. Taraflar sözleşme hükümlerine uymak zorundadır. Müşteri ile yaptığımız yazılı sözleşmede, açık hükme yer yoktur. Anlaştığımız tüm konular anlaşılır ve sarih bir şekilde belirtilir. İşte bu samimiyet, dostluklarımızı daim kılmıştır.